Nog even geduld!

Je bent er nog iets te vroeg bij,
het event is nog niet begonnen.